• Çetin İnşaat Şirketler Grubu Avrupa Birliği normlarına uyumu ilke ve amaç olarak kabul etmiş ve süreci yakından takip etmektedir . Bu amaçla yapılan tüm gelişme ve çalışmalarda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmektedir.

  •  Çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz ve ilişkilerimizde ahlaki değerlerin ışığında ,bu yüksek standardı ulusal ve uluslar arası mevzuatlara uygun şekilde , resmi mercilerle işbirliği yaparak ve toplumla iletişim içinde koruyacağımızı , ISO:9001 ve DIN EN ISO 9001 belgeleriyle Kanıtlamış olmaktayız.

  •  Doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesini , çevrenin korunmasını , kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atık ve artıkların azaltılmasını ve kazandırılmasının sağlanmasını İnşaat ve Petrol Sektörü’nün önde gelen kuruluşlarından biri olan firmamızın ana prensibi olarak belirleyeceğimizi,  Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlayacağımızı ve bunun doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip , çevre fakörünü ön planda tutacağımızı taahhüt ederiz.