Madencilik Hizmetleri

Madencilik, yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması,  işletilmesi ve satışa hazır hale getirilmesiyle ilgili kullanılacak teknik ve yöntemlerin bütünüdür. Arz kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel ham madde, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya dönüştürebilme işidir. Madencilik sektöründe jeolojik faaliyetler her geçen gün artmakta ve bu sektöre yeni değerler katmaktadır, firma büyüklüğümüz  ulusal ve uluslararası alanda bu sektöre katkı sunmaya hazırdır.