• Arşivler

 • Kategoriler

 • Meta

 • Mon - Sat: 7:00 - 17:00
 • + 386 40 111 5555
 • BETON VE ASFALT İMALATI

  BETON VE ASFALT İMALATI

  ASFALT NEDİR ?

  Petrol; gaz, sıvı ve katı halde bulunan hidrokarbonlara verilen genel addır. Sıvı hidrokarbonlara ham petrol, gaz halindekilere doğal gaz, katı olanlara ise bileşimlerine göre asfalt-parafin veya bitüm adı verilmektedir. Kuyudan çıkarılan ham petrolün damıtma işleminden sonra bileşenlerine ayrılmasıyla asfalt, parafin, benzin v.s. elde edilir.

  Bu işlemden sonra da normal hava sıcaklığında kullanılmayacak kadar katı olan bitüm; benzin, mazot, gazyağı ve bunlardan farklı bir teknik olan su ile karıştırılarak inceltilir ve kullanılacak hale getirilir. Bu son aşamada artık asfalt, zemin kaplamalarında kullanılmaya hazırdır.

  Asfaltı ilk olarak Mezopotamyalılar tapınaklardaki banyo ve su depolarının yalıtımınında kullanmışlardır. Eski Mısırlılar da Nil nehri boyunca erozyonu engellemek amaçlı kaptıkları kaya setlerinin birleşim harcı olarak asfalt kullanmışlardır. Yol malzemesi olarak asfaltın kullanımı Babilliler döneminde olmuştur (M.Ö. 625 )

  1595 yılında Venezuella yakınlarında Trinidad Adası’ndaki göl çamuru doğal asfalt olarak tanımlanmış ve gemilerin su yalıtımında kullanılmıştır.
  1800 başlarında John Mc ADAM kırmataş ve zift kullanılarak ilk yolu yapmıştır.
  1871 yılında ilk sıcak karışım asfalt üretimi gerçekleştirildi ve patenti alındı (N.Y.)
  1907 yılında rafine petrol bitümü kullanılarak ilk asfalt üretildi.
  1955 yılında Ulusal Asfalt Kaplamaları Birliği (NAPA) kuruldu.
  1956 yılı ise bir dönüm noktası asfalt sektöründe; elektronik duyargalı finişer ve silindir ilk kez bu yıl içerisinde kullanılmıştır.
  1970’li yılların başında asfaltın yeniden kullanılması sağlanmış ve büyük çaplı ekonomi sağlanmıştır.
  Günümüzde, sadece A.B.D.’de yılda 70.000.000 ton dan fazla asfalt geri kazanım yoluyla yeniden kullanılmaktadır.